DE LAKMOESPROEF

Om het even wélke techniek de dhammanuvatti (M/V/X) ook gebruikt, de lakmoesproef van zijn beoefening is spirituele transformatie, namelijk bevrijding uit het lijden, in dít leven. 

Wat bij de beoefenaar niet tot spirituele transformatie leidt, is de moeite van het overwegen niet waard. Ik vermeld (niet limitatief): structuren, stromingen, sekten, lineages, erkenning, benoemingen, subsidiëring, decor en decorum, rituelen, buddharupa…

Kortom: alles wat opdeelt, verdeelt, uitsluit…