TO NAME IS TO TAME

Elke conditionering, elk verlangen, elke afkeer verdwijnt wanneer de beoefenaar het benoemt.

Benoemen staat synoniem voor herkennen.

Het komt erop neer het gewoontepatroon te doorbreken. Het dwingende karakter te ontmijnen. Jouw identificatie met het gewoontepatroon te herkennen en los te laten. Wanneer je de futiliteit ontwaart, neem je er— als vanzelf—afstand van.

To name is to tame.