VERLICHTING IS ‘LOSLATEN’

Verlichting is loslaten. Loslaten betekent enerzijds het verminderen van onze gehechtheid aan de verschijnselen die we aangenaam vinden en anderzijds het reduceren van onze afkeer voor datgene wat we onaangenaam vinden door het diepe besef dat geen van beide dingen het intrinsieke vermogen in zich draagt om ons gelukkig, respectievelijk ongelukkig, te maken.

Dit is het loslaten van dualiteit, het loslaten van concepten, het loslaten van de illusie van het zelf…, langzaam smelten…, langzaam oplossen…, bhanga…, de continue flow van energie…, permanent ontstaan, bestaan, vergaan en opnieuw ontstaan: anicca, dukkha, anatta.

Loslaten wil óók zeggen: het loslaten van elk streven naar perfectie; van het streven naar de gemoedstoestand van innerlijke vrede, het evolueren naar nibbana. Want ook dát is tenslotte een illusie. Zolang er nog enig verschil bestaat tussen de zoeker en het gezochte heeft de yogi te weinig ‘los-gelaten’.