WAT IS WAARHEID?

Wat is waarheid (P. sacca; Skr. satya)

Sacca (Pali) en satya (Sanskriet) zijn synoniemen.

Beide termen verwijzen naar het concept van waarheid of waarachtigheid in de context van de boeddhistische en hindoeïstische filosofieën. Ze worden gebruikt om het belang van eerlijkheid, oprechtheid en het spreken van waarheid in gedachten, woorden en daden te benadrukken.

Hoewel het Pali en Sanskriet twee verschillende talen zijn, worden ze vaak gebruikt in vergelijkbare spirituele contexten en de termen sacca en satya worden als equivalenten beschouwd. Het verschil tussen Pali en Sanskriet komt voort uit historische en linguïstische contexten, maar de betekenis van de termen blijft over het algemeen consistent.

Beide begrippen vertegenwoordigen het principe van waarachtigheid, eerlijkheid en oprechtheid. Ze verwijzen naar het spreken van de waarheid in gedachten, woorden en daden, en het handelen in overeenstemming met de werkelijkheid zonder bedrog of misleiding.

In spirituele context definiëren ze één van de belangrijkste morele en ethische waarden. Het beoefenen van waarheid is niet enkel een plicht ten opzichte van anderen, maar ook een pad naar innerlijke zuiverheid en spirituele groei. Het leidt tot harmonie in relaties, vertrouwen in de samenleving en zelfrealisatie voor het individu.

Beide begrippen verwijzen ook naar het begrijpen van de diepere waarheid achter de uiterlijke schijn en illusies van de wereld. Het is het besef van de universele waarheid die verder gaat dan de materiële aspecten van het leven. Het duidt op de connectie met het hogere bewustzijn, het ‘Onzegbare’, de ‘Stilte’ en de ‘Ruimte’. 

De Boeddha gebruikte hiervoor zijn eigen terminologie: het ‘Ongeborene’ (P. ajata),het ‘Doodloze’ (P. amata); het ‘Ongeconditioneerde (P. asankhata); de Gelukzalige Ruimte (P. Acalam sukham).