KOM EN KIJK

De Boeddha zegt: ‘Ehipassiko’. Kom en kijk. En waar moeten we naar kijken? Naar het ontstaan en vergaan van de dingen. Naar de vergankelijkheid van alle fenomenen.

In de Sabbasava Sutta, Majjhima Nikaya, 2, zegt de Boeddha het volgende:

 Het Dhamma-oog opent zich bij de stroombetreder wanneer hij de eerste drie ketens doorsnijdt. Het Dhamma-oog opent zich doordat hij inzicht verwerft in de causale principes die het ontstaan en vergaan van dukkha beheersen. Door aandachtige observatie [van de Vier Edele Waarheden] realiseert hij in zichzelf: “Dit is dukkha… Dit is de oorsprong van dukkha… Dit is de beëindiging van dukkha… Dit is het pad dat leidt naar de beëindiging van dukkha… ”Wanneer hij dit [de Vier Edele Waarheden] aandachtig blijft observeren, vernietigt hij de eerste drie ketens: het geloof in persoonlijkheid; twijfel en hechting aan riten en rituelen. Zo opent zich het Dhamma-oog voor de stroombetreder.” 

Dit is de kern van de Leer. De kwintessens. Focus je aandacht hierop. Eénpuntig. Niet op beuzelarijen en bijkomstigheden. Niet op decor & decorum—de zintuiglijke praxis. Het leidt je slechts af van het Pad. Loop niet weg van de werkelijkheid. Uit onwetendheid. Uit verlangen. Uit afkeer. Ga recht op je doel af. Ekayana magga. Besef dat je tijd begrensd is.