AJAHN CHAH

 Ajahn Chah (1917-1993), soms ook Luang Por Chah genoemd, is één van de een voornaamste leraren (of meesters) in de Thaise Bos-traditie van het Theravada. Ajahn Chah is van grote—en in sommige aspecten nog steeds groeiende—invloed geweest op het boeddhisme en het leven van veel mensen in zowel Thailand als het Westen. Hij staat bekend als de meester die de meeste westerse monnik-discipelen heeft opgeleid, waarvoor hij een apart klooster (Wat Pah Nanachat) opende vlak bij zijn eigen (lokaal) klooster (Wat Nong Pah Pong).

In Thailand zijn er momenteel meer dan 3000 Thaise monniken die in ongeveer 300 Thaise kloosters verblijven. Dit aantal groeit gestaag. In het westen zijn er kloosters in Engeland (5), Amerika (1), Canada (2), Zwitserland (1), Italië (1), Nieuw-Zeeland (2) en Australië (5).

Van zijn leermeester, Ajahn Mun, leerde hij dat, alhoewel de leer van de Boeddha erg wijd is, ze in essentie erg simpel is. Ajahn Chah had buiten de overige meesters van de Thaise Bos-traditie ook veel respect voor de leer van Ajahn Buddhadasa, een bosmonnik in het zuiden van Thailand die normaal gesproken niet beschouwd wordt als behorend tot deze Thaise Bos-traditie.

De interpretatie van Ajahn Chah is niet iets wat eenvoudig omschreven kan worden omdat hij zijn leer aanpaste aan de staat van geest en de inclinatie en capaciteiten van zijn luisteraars. Daardoor lijkt het dat wat hij in een bepaalde dhammatalk zegt, soms in tegenspraak lijkt te zijn met wat hij in een andere dhammatalk vertelt. Maar dat is slechts schijn. Zijn advies is in werkelijkheid gericht op de mentale staat van de luisteraar. Als die zich ‘links’ van de Middenweg bevindt, moet het advies zijn: ga naar rechts! Als hij te veel naar rechts is, is het advies ga naar links! En soms is het advies: ga naar het midden. De Middenweg is vrij van extremen. De Middenweg is letterlijk en figuurlijk het ‘doel’. En het advies dat Ajahn Chah geeft, beschouwt hij slechts als een vaardig hulpmiddel. Een upaya die de aandachtige volgeling tot stroombetreding kan brengen.

Bekende Westerse discipelen van Ajahn Chah zijn o.m. Ajahn Sumedho, Ajahn Brahmavamso en Jack Kornfield.

In de praktijk is zijn leer simpel om te begrijpen. Niet hoogdravend of theoretisch. Niet boven de hoofden van zijn volgelingen heen. Terwijl het toch de diepste elementen en hoogste waarheden van het boeddhisme omvat.

In zijn toespraken spreekt Ajahn Chah niet steeds over de hoogste principes van het boeddhisme. Soms blijven zijn toespraken beperkt tot het basisniveau, omdat hij ervan uitgaat dat zijn volgelingen daar eerst en vooral een goed begrip over moeten hebben en hun praktijk daar eerst uitstekend in gevestigd moet zijn, vooraleer ze verder kunnen gaan naar de essentie van de leer.

Ajahn Chah staat bekend om zijn simpele en heldere presentatie van de Dhamma. Zijn interpretatie van de leer is direct, klaar en duidelijk. Vrij en vrank. Zonder vormelijke ornamenten. Zonder franjes. Zulke aanpak leunt dicht aan bij onze Ehipassiko -benadering.

De beide boeken die hier voorgesteld zijn, kunnen gedownload worden door te klikken op de respectievelijke coverfoto’s.