WAT IS DHAMMA?

Dhamma is de leer van de Boeddha. Dhamma is ‘de waarheid over hoe de dingen werkelijk zijn’ (P. yatha-bhuta). Het is de realiteit van het ontstaan en vergaan van alle verschijnselen, gezien als experiëntiële ervaring (P. paccanubhoti).

De woorden en concepten van de Pali-canon omschrijven en vertegenwoordigen deze realiteit, maar ze zijn deze realiteit niet zelf. 

Beschouw de woorden van de Boeddha als wegwijzers. Woord na woord. Concept na concept. Maar leg ze niet vast in dogma’s. Maak er geen doctrinair gedoe van. Geef ze ruimte om te ademen. Zoek naar betekenissen die logisch zijn. En nuttig naar beoefening toe. Aangepast aan dit tijdsmoment (Dhamma is immers tijdloos). 

Kijk er a.h.w. etherisch doorheen en onderken met groeiende nieuwsgierigheid en doordringende opmerkzaamheid de onderliggende waarheid die ze vertegenwoordigen. Als vuurtorens. Als bakens van licht. Op het pad naar zelfrealisatie. Jouw zelfrealisatie.

Elke stap die je zélf zet, maakt alles duidelijker. Begrijpelijker. Tastbaarder. Jij—en jij alléén—geeft deze woorden en concepten zin.