HET ‘IK’

Het ‘ik’ is slechts een proces van bewustzijn en van energie. Bewustzijn ontstaat uitsluitend door de zintuigen. Daar is geen ‘ik’ of ‘zelf’ mee gemoeid. Elke opinie over een onveranderlijk, stabiel ‘ik’ of ‘zelf’ is een groteske misvatting. Een immense begoocheling. Maya.

Dit ‘ik’ is slechts een, steeds opnieuw veranderende, flux van gewaarwordingen—aangename, onaangename of neutrale. Er bestaat geen persoonlijkheid, geen ‘ik’ of ‘zelf’ die dit proces autonoom beheerst. Er is geen ‘meester’ die dit proces stuurt.

Cynthia Thatcher, (2009), Tricycle Dharma Talk, Meditation & Practice:

‘Wat we als het ‘ik’ beschouwen lijkt een solide, stabiele, persoonlijke identiteit te zijn die dingen waarneemt. Maar in werkelijkheid is er geen overkoepelend geheel dat de delen verenigt en aanstuurt. Al onze handelingen gebeuren zonder een ‘ik’ of een ‘zelf’, die ze uitvoert. Er is geen ziener, alleen het zien; er is geen luisteraar, alleen het horen…’