INZICHT

De leer van de Boeddha is eenvoudig voor de beoefenaar die de moed opbrengt om ze te ontdoen van de koterij aan structuren, interpretaties, metafysische bespiegelingen, speculaties…

Maak het jezelf niet nodeloos moeilijk: inzicht ontstaat uit een ethische levenswijze en uit concentratie. Sila  Samadhi  Panna.