VERLANGEN

Verlangen naar en gehechtheid aan de dingen van de wereld hebben steeds onwetendheid over de ‘ware aard van deze dingen’ als oorzaak.

Niets van de wereldse dingen is duurzaam, eeuwig. Al de dingen van de wereld dragen de drie gemeenschappelijke kenmerken (P. tilakkhana) van geconditioneerde dingen in zich: vergankelijkheid (P. anicca); onbevredigdheid (P. dukkha) en zelfloosheid (P. anatta).