PARAMI’S

Parami’s of paramita’s (P.): letterlijk ‘datgene wat de Andere Oever bereikt heeft’. Of: ‘datgene wat de stroom heeft overgestoken’. Parami wordt gewoonlijk vertaald als: ‘perfectie’ of ‘volmaaktheid’. Het wijst integraal naar ‘meesterschap’.

Parami’s zijn geaccumuleerde verdiensten of kwaliteiten uit het verleden die, wanneer ze volledig gerealiseerd zijn, naar nibbana voeren. Het is de ontwikkeling en integratie van de ontwaakte wijsheid in het alledaagse leven. Parami’s gaan voorbij aan egocentrische verlangens en de ‘normale’ onheilzame gewoonten die typerend zijn voor de puthujjana. Ze gaan voorbij aan de onwetendheid, het verlangen en de afkeer van het ‘ik’, ‘mij’, ‘mijn’.

Via constante beoefening slijten de parami’s in en wel zó dat elke bewuste wilsintentie vervaagt. Dit leidt tot ‘spontaan’ handelen i.p.v. intentioneel handelen. 

Spontaan handelen leidt tot bevrijding:❛ de geest van een ariya-puggala is flexibel; de geest van een puthujjana is vastgeroest [in gewoontepatronen] ❜(Ajahn Chah).

Maar ook het omgekeerde is waar: paramita’s zijn uitvloeisels van de verwezenlijking van Dhamma. Het is het directe resultaat van Zelfrealisatie. Het zijn golven van Dhamma die rechtstreeks voortvloeien uit het verwerven van inzicht.

Zie: Sucitto, Ajahn, (2011), Parami. Ways to Cross Life’s Floods, te downloaden op deze link: https://cdn.amaravati.org/wp-content/uploads/2014/09/Parami-Ways-to-Cross-Lifes-Floods-Ajahn-Sucitto.pdf