INTENTIE

Het zijn niet zozeer onze handelingen die het heilzame of onheilzame karakter ervan bepalen. Het is de intentie die achter deze handelingen zit.