NIET-WETEN

Niet-weten zorgt ervoor dat we de onzekerheid van het bestaan niet toedekken met de zekerheid van een dogmatisch geloof. Liever niets dan illusie.