DE BOEDDHA: HUMANIST EN THERAPEUT

DE BOEDDHA
—HUMANIST EN THERAPEUT—

(Gerbert Bakx)
Op 10 februari 2023 
geeft Gerbert Bakx een online dhamma-talk.In Gerberts benadering is het boeddhisme op de eerste plaats een levenskunst, een humanisme, een praktische existentiële filosofie. Net zoals bv. de relativiteitstheorie van Einstein lijkt het boeddhisme aanvankelijk vreemd en moeilijk omdat de uitspraken van de Boeddha zo radicaal zijn en ingaan tegen het zwaartekrachtveld van onze gewoonten en ons intuïtieve ‘weten’, met name wat betreft het lijden.

Net zoals de relativiteitstheorie een eenvoudige, compacte en elegante formulering van het fysieke universum is, is het boeddhisme dat voor het mentale universum en het leven van de geest. Maar net zoals met de relativiteitstheorie wordt de echte schoonheid en diepte pas duidelijk als men de eenvoudige, compacte en elegante formuleringen echt begrepen en geïntegreerd heeft en net zoals de relativiteitstheorie kan men het boeddhisme steeds weer opnieuw bestuderen en altijd weer dieper begrijpen.

Mindfulness is geen leer maar is (net als de westerse wetenschap een methode, met name een contemplatieve onderzoeksmethode van de interne ervaring, die vooral in het Oosten werd ontwikkeld, maar die recenter – onder meer onder invloed van Jon Kabat-Zinn en de onlangs overleden Thich Nhat Hanh – ook door de westerse psychologie en psychotherapie werd ontdekt als een bijzonder interessante methode om tot meer welzijn te komen. Mindfulness komt in wezen neer op het leren beoefenen van de dharma, d.i. de leer van de Boeddha, hoofdzakelijk in de vorm van bewustzijn en meditatie.

Bij meditatie moet niet op de eerste plaats aan kussentjes, kaarsjes, wierook of belletjes gedacht worden, maar aan een praktische, filosofische, beschouwende levenswijze en aan het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn in het leven van elke dag. De bedoeling van meditatie is niet gedachten en emoties te bedwingen of te controleren, maar te beletten door gedachten en emoties gecontroleerd te worden. Het komt neer op het inzicht dat gedachten op de eerste plaats alleen maar gedachten zijn, dat wil zeggen zuiver psychische gebeurtenissen die niet noodzakelijk naar een actuele realiteit verwijzen, en dat emoties in de meeste gevallen reacties op gedachten zijn.

Door deze inzichten ontstaat de mogelijkheid gedachten en emoties te creëren die ons groter maken en ons welzijn vergroten. De uiteindelijke bedoeling is in het dagelijkse leven een houding van welwillendheid, sereniteit en welzijn te gaan beoefenen.Ook bij coaching en therapie kan mindfulness een belangrijke rol spelen.
Eindelijk komt men ook in het westen tot het inzicht dat de meeste problemen niet verdwijnen of opgelost worden door vechten en strijden. Een houding van ‘peace of mind’ en van sereniteit blijkt veel effectiever te zijn.
—Gerbert Bakx—
Gerbert Bakx studeerde wetenschappen, geneeskunde en filosofie. Hij is hoofdzakelijk actief als psychotherapeut, maar publiceerde ook verschillende boeken over levenskunst en geluk. Hij geeft talrijke lezingen, seminaries en workshops waarvan vele te bekijken zijn op YouTube of te beluisteren op podcast. Hij was al verschillende keren te gast bij Ehipassiko.Gerbert is oprichter van de Academie voor Levenskunst (zie:www.academievoorlevenskunst.be)
Praktisch:
Deze Dhammatalk vindt online plaats via het platform webinar geek. Je schrijft in via onderstaande knop en betaalt via de applicatie 7 EUR deelname.
Webinar 
Start is voorzien op vrijdag 10 februari 2023 om 20u en eindigt om 21.30u
Inloggen kan vanaf 19u45. Je komt dan op een aftelpagina terecht.Je kan op dezelfde link inschrijven en het opgenomen webinar later bekijken indien nodig. Het is ook mogelijk het live webinar te volgen en dit later nog te herbekijken. Deze service is in de inschrijvingsprijs begrepen. Je kan het webinar eveneens zo vaak herbekijken als je wenst, steeds inloggen met je eigen mailadres.

Het is daarbij nodig dat je inschrijft voor de start van het webinar, ook als je het later wil bekijken. Je hoeft niet live te volgen. Er wordt automatisch een herbekijk link naar elke volbrachte betaling gestuurd enkele uren na de uitzending van de online lezing.

Tip:Bekijk deze link voor optimaal beeld en geluidskwaliteit.
Wees “online” van harte welkom!