HET NUT VAN HET NUTTELOZE

HET NUT VAN HET NUTTELOZE
—PATRICIA KONINGS—

Online Dhamma-talk op vrijdag 23 september 2022 om 20.00u

De Chinese filosoof Zhuangzi (±370-290 v.C.) wordt, samen met Laozi 
(6e-5e eeuw v.C.), beschouwd als een van de stamvaders van het taoïsme.
Het aan hem toegeschreven boek, de Zhuangzi, omvat een collectie oude geschriften, waaronder filosofische uiteenzettingen, dialogen met tijdgenoten, maar ook fabels en parabels. Het is een handleiding voor de mens die zijn eigen leven wil leiden, vrij van de beslommeringen van een ambtelijke loopbaan.Centraal staan thema’s als vrijheid en onafhankelijk-heid, scepticisme, spontaniteit, het nut van het nutteloze en de zuivere ervaring. Alle vloeien ze voort uit de natuurlijke harmonie zoals die bestaat tussen mens, natuur en kosmos. 
Mits deze ‘gevonden’ wordt uiteraard…
Patricia Konings is sinologe. Ze is voorzitter van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen vzw waar ze lesgeeft over het oude Chinese denken.
Praktisch:Deze Dhammatalk vindt online plaats via het platform webinar geek. Je schrijft in via onderstaande knop en betaalt via de applicatie 7 EUR deelname.
Start is voorzien op vrijdag 23 september 2022 om 20u en eindigt om 21.30 u. Inloggen kan vanaf 19.45 u Je komt dan op een aftelpagina terecht.

Je kan op dezelfde link inschrijven en het opgenomen webinar later bekijken indien gewenst. 

Het is tevens mogelijk het webinar live te volgen en dit later te herbekijken. Deze service is in de inschrijvingsprijs begrepen. Het is evenwel nodig dat je inschrijft vóór de start van het webinar, ook als je het later wil bekijken.